De communicatieketen

De communicatieketen

In de bouw- en vastgoedsector wordt het steeds meer gemeengoed: ketensamenwerking. Oftewel, het constructief samenwerken met (vaste) partners in een project- of productketen, om optimaal resultaat te behalen. In kwaliteit, maar zeker ook in tijd en geld. In deze methode, die o.a. ook in de ICT- en zorgsector wordt toegepast, zie ik eveneens mogelijkheden voor de communicatiebranche: de communicatieketen.

In de bouwwereld is ketensamenwerking een efficiënt en effectief alternatief voor de traditioneel aanbestede en uitgevoerde projecten, die vaak veel geld kosten. Met ketensamenwerking ga je hieraan voorbij. Het ‘tenderen’, waarbij partijen een aanbieding doen op basis van een bestek met volledig uitgeschreven werkzaamheden, maakt plaats voor een gezamenlijk traject waarbij de ketenpartners met elkaar en in alle openheid invulling geven aan de doelstellingen. Ketenpartners zijn bij voorkeur vaste partners, waarmee veel gezamenlijke kennis wordt opgebouwd. Vanuit die kennis werken zij efficiënt en effectief toe naar het gezamenlijke einddoel. Leermomenten en verbeterpunten gaan mee naar het volgende gezamenlijke project, wat tot continue kwaliteitsverbetering leidt.

Ketensamenwerking in andere branches

De gedachte dat ketensamenwerking meer is dan gegevens uitwisselen, doet ook steeds meer zijn intrede in de ICT. Wat dat ‘meer’ dan is? Denken vanuit de behoefte van de klant en daar de keten ook naar laten handelen. ‘Vraagdenken’, zoals opleidingssite Springest dat noemt. En dat blijkt in de dagelijkse ICT-praktijk niet vanzelfsprekend. Vanuit deze zelfde gedachte ontwikkelde adviesorganisatie Vilans het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg. Centraal hierin staat de steeds veranderende zorgvraag, die vereist dat professionals in de zorg hierin meebewegen. Inhoudelijk en organisatorisch. “Het opzetten en onderhouden van succesvolle ketensamenwerking met vaak een veelheid aan ketenpartners is dan van wezenlijk belang om de cliënt optimaal van dienst te kunnen zijn”, zo stelt Vilans.

Welke mogelijkheden zie ik voor de communicatiebranche?

Wat dat ‘vraagdenken’ betreft, doet de communicatiebranche niet onder voor de ICT en zorg. Bovendien: wat ik om me mee heen hoor en wat ook door zakelijke trendwatchers wordt gezien als belangrijke ontwikkeling in de dienstverlenende sector, is dat klanten steeds meer ontzorgd willen worden. Als communicatie- of reclamebureau moet je alles kunnen aanbieden. Van een creatief visitekaartje tot een stevig onderbouwd (online) marketingplan, en alles wat daartussen zit. Het is voor de meeste bureaus niet te doen om al die specialismen in eigen huis te hebben. Je ziet dan ook al de nodige partnerships  ontstaan tussen reclamebureaus en communicatiebureaus, online marketingbureaus, aanbieders van apps, enzovoorts. Veel van die partnerships zijn (deels) gebaseerd op ‘traditionele’ samenwerkingsvormen waarin financiële afspraken leidend zijn en waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen deel. Maar wat als we die afspraken loslaten en als ketenpartners invulling geven aan de wensen van de klant? Wat als we onderling openheid van zaken geven, tot aan het werken met een open begroting toe, en met elkaar verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, de planning en de kosten? Zodat we die écht onder controle kunnen houden? Zo kan ik me goed voorstellen dat uitgebreide crossmediale campagnes gebaat zijn bij een integrale samenwerking van vaste partners. Of complexe websites waarbij online marketeers, web developers, vormgevers, copywriters, programmeurs en systeembeheerders vanaf een vroeg stadium als één team optreden.

Gezamenlijk succes ook in de communicatieketen

Waarschijnlijk doemen er nu verschillende ‘ja, maar’ vragen bij je op. Die waren – en zijn – er ook in de bouwsector. En toch gaat die sector langzaam maar zeker om. Net als in de bouwsector zal er, om deze manier van samenwerken te laten slagen, een cultuuromslag nodig zijn. Van kortetermijn- naar langetermijndenken. En van eigen naar gezamenlijk succes. Daar wordt de klant alleen maar beter van.