De dialoog: de ultieme vorm van communiceren

De dialoog: de ultieme vorm van communiceren

‘@Havensteder in dialoog met bewoners over #betaalbaarheid. Inspirerend!’ Deze tweet postte ik op 3 november jl. na het bijwonen van een bijeenkomst van deze Rotterdamse woningcorporatie, diverse bewonersorganisaties en de gemeente Rotterdam. En inspirerend was het. Niet alleen vanwege de positieve sfeer en concrete uitkomsten, maar ook omdat er tijdens deze dialoog écht gecommuniceerd werd. Daar word ik als communicatieadviseur blij van.

Wat is een dialoog?

Communicatie komt tot stand wanneer een zender een boodschap verstuurt naar een ontvanger. Dat was het eerste wat ik in mijn studie Toegepaste Communicatiewetenschap leerde. Is er sprake van tweerichtingsverkeer, zoals bij een dialoog, dan is de zender tevens ontvanger en vice versa. Om dat zenden en ontvangen goed te laten verlopen, moet je van elkaar weten hoe je in die dialoog staat. Met andere woorden: je moet goed naar elkaar luisteren. En dat is precies waar de dialoog tussen Havensteder en bewoners op gebaseerd was.

Leren van elkaar

De dialoog was een initiatief van Havensteder en huurderskoepel De Brug, met als doel meer duidelijkheid te krijgen in het fenomeen betaalbaarheid. Wat verstaan we onder betaalbaarheid? Wanneer is wonen betaalbaar? Hoe ervaren bewoners de betaalbaarheid van wonen? Wat verwachten zij van Havensteder op dit gebied? En wat ligt daadwerkelijk binnen de mogelijkheden van Havensteder om wonen betaalbaar te houden? In plaats van elkaar op de eigen verantwoordelijkheden te wijzen, besloten Havensteder en bewoners een open gesprek met elkaar aan te gaan, om van elkaar te leren en wellicht tot gezamenlijke oplossingen te komen. Met deze zelfde insteek schoof ook de gemeente aan.

Positief en constructief communiceren

De open houding waarmee de dialoog gevoerd werd, bleek de fundering voor een positieve avond vol constructieve ideeën. Havensteder dacht na hoe zij, naast haar kerntaak als woningcorporatie en binnen de kaders van de wetgeving, meer kan bieden dan alleen een ‘dak boven het hoofd’. Bewoners zochten naar manieren om met elkaar alert te zijn op armoede en aanverwante problemen zoals eenzaamheid. Dat leverde aan het einde van de avond al diverse concrete aanknopingspunten op, waar integraal op voortgebouwd kan worden.

Maatschappelijke co-creatie

Deze constructieve manier van samen denken en doen heeft veel weg van co-creatie, een vorm van samenwerking waarin nieuwe oplossingen voor een idee of wens ontwikkeld worden door een groep mensen met diverse talenten en achtergronden*. In het vastgoed is co-creatie een veelgebruikt middel om samen met kopers nieuwbouwwoningen op maat te ontwikkelen. In het geval van Havensteder is er meer sprake van maatschappelijke co-creatie.  De tijdens de dialoog aangedragen oplossingen voor betaalbaarheid hadden onder meer betrekking op meedraaien in de samenleving, een baan vinden, eenzaamheid voorkomen, inzet van budgetcoaches, et cetera.

Krachtiger en effectiever

Als communicatieadviseur kan ik deze vorm van samenwerking alleen maar toejuichen. Co-creatie maakt een ultieme vorm van communicatie mogelijk; luisteren, zenden en ontvangen wisselen elkaar continu af en richten zich op één gezamenlijk einddoel. Op deze manier met elkaar communiceren is zoveel krachtiger en effectiever dan het aangaan van discussies of juridisch afgetimmerde samenwerkingsverbanden. Dat vereist een andere manier van denken en in sommige branches zelfs een cultuuromslag. Bedrijven en organisaties die die omslag reeds gemaakt hebben, zullen beamen dat het de moeite waard geweest is. Hun verhalen zijn er het sprekende voorbeeld van dat co-creatie werkt en kunnen een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven en organisaties. En daarom zijn verhalen zoals die van de dialoog tussen Havensteder en bewoners, belangrijk om te delen. Bij dezen!

Meer weten over de dialoog van Havensteder met huurders en de gemeente Rotterdam?

Naar aanleiding van de dialoog schreef ik in opdracht van CROB een artikel voor Meerpaal, het huurdersmagazine van Havensteder.

Bekijk het artikel over betaalbaarheid op pagina 8 in Meerpaal 21

Lees ook het blog van Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van Havensteder.

*Bron: Ocean Tree, School voor co-creatie