Ketenintegratie steeds meer de standaard

Ketenintegratie in de bouw, het vastgoed en bij woningcorporaties lijkt steeds meer de standaard te worden. We merken dat we in vaktijdschriften steeds vaker stedenbouwkundige projecten beschrijven die het resultaat zijn van ketensamenwerking. En ook in de communicatie van ontwikkelaars en woningcorporaties komen we de term ketenintegratie steeds meer tegen.

Wat is ketenintegratie?

Bij ketenintegratie of  Supply Chain Management werken meerdere partijen structureel samen aan één doel. Al vanaf een vroeg stadium gaat iedereen in de keten met elkaar om de tafel zitten, van opdrachtgevers en aannemers tot toeleveranciers, afnemers en onderaannemers. Doel is het optimaliseren van de samenwerking om snel, op tijd, correct en tegen zo laag mogelijke kosten in te spelen op de vraag van de opdrachtgever of consument.

Sneller een beter en goedkoper product

Door innovatie, scherpe concurrentie, kostenbesparingen en steeds veranderende marktomstandigheden staan veel sectoren onder druk om snel in te kunnen spelen op de behoefte van de consument. Het idee achter ketenintegratie is dat samenwerking sneller leidt tot de realisatie van een beter en goedkoper product.

De voordelen

In de bouw, bij vastgoedbedrijven en woningcorporaties kan ketenintegratie de ideale methode zijn om sneller een hogere kwaliteit tegen lagere kosten te realiseren. Planning en uitvoering kunnen op elkaar worden afgestemd, processen verlopen efficiënter, kosten kunnen beter worden geraamd, en er bestaat minder kans op problemen en risico’s. Bovendien leidt ketenintegratie tot een hogere klanttevredenheid.

Goede communicatie en juiste informatie

Al in het voortraject begint ketensamenwerking met goede communicatie en het delen van de juiste informatie. Wat wil de klant? Welke partijen zijn er nodig om het product te realiseren? Wie kan wat wanneer leveren? Hoe en op welke gebieden kan er worden samengewerkt? Welke kosten en marges zijn er? Hoe kan de werkwijze worden verbeterd? En hoe en waarop kan bespaard worden?

Meer inzicht

Hoe vollediger de informatie is en hoe opener er gecommuniceerd wordt, des te minder tijd en energie er wordt verspeeld in de uitvoeringsfase. Bovendien ontstaat er steeds meer inzicht in het totale proces, het consumentengedrag en trends. Betrokken partijen raken steeds meer op elkaar ingespeeld en kunnen bij gelijksoortige opdrachten weer met elkaar samenwerken, zoals  bij grootschalige onderhoudsprojecten van woningcorporaties.

Enthousiasme en betrokkenheid

Een mooi voorbeeld van ketenintegratie is de renovatie van 109 woningen in Vreewijk,  een opdracht van woningcorporatie Havensteder in samenwerking met ketenpartners Dura Vermeer Bouw Heyma, Oranje, Giesbers en van der Graaf, en Wouters Afbouw. Onlangs hebben we voor het vaktijdschrift Stedenbouw en huurdersblad de Meerpaal een aantal ketenpartners van dit project gesproken. Wat opvalt is het enthousiasme en de betrokkenheid van deze partijen, wat ongetwijfeld naar meer smaakt.