Jaarverslagen

Voor o.a. Havensteder, Ziekenhuis Groep Twente (ZGT), Woonkracht10 en Stichting Huurdersalliantie De Brug schreven we een of meerdere jaarverslagen. Werkzaamheden voor de jaarverslagen variëren van het afnemen van interviews, tekstproductie, tekstredactie, controle van proeven en begeleiding van het vormgevingstraject.

Periode

2010 – nu

Opdrachtgever

CROB Reclame