Nieuwsbrieven

Voor diverse vastgoedpartijen schrijven we de teksten voor nieuwsbrieven. Dit varieert van een online nieuwsbrief voor belangstellenden in een nieuwbouwproject tot een uitgebreid magazine voor huurders van een woningcorporatie. Voor woningcorporatie Havensteder dragen we bijvoorbeeld bij aan de totstandkoming van huurdersmagazine Meerpaal. We wonen de redactievergaderingen bij, interviewen bewoners en medewerkers, schrijven artikelen en voeren de eindredactie.

Periode

2010 – nu

Opdrachtgever

CROB Reclame