Communiceren in de bouw sleutel tot succes

Succesvol bouwen = goed communiceren

Bouwen, renoveren en onderhouden… het begint allemaal met luisteren, communiceren en het delen van (juiste) informatie. Met een gedegen strategie verloopt een project vlot, met minder oponthoud, minder (faal)kosten, minder klachten en minder overlast. De sleutel tot succes: een open en heldere communicatie tussen álle betrokkenen.

Goed luisteren tijdens het voortraject

Bouwen is samen communiceren. Dat begint al in het voortraject met goed luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en naar de mogelijkheden van de aannemers en de bouwpartners. Maar net zo belangrijk of misschien nog wel belangrijker is het verzamelen van input van potentiële kopers, bewoners en omwonenden. Zij kunnen een aantal interessante zaken toevoegen aan het proces zoals draagvlak, inhoudelijke kwaliteit en betere samenwerking.

Verkoopcommunicatie

Potentiële kopers kunnen tegenwoordig kiezen uit meerdere locaties, prijsklassen en woningtypen en willen steeds meer bepalen hoe het eindproduct er qua uitstraling, indeling en afwerkingsniveau gaat uitzien. Hoe een prospect zoekt, zich oriënteert, beslist en koopt, en welke media hij/zij daarbij raadpleegt, bepaalt welke communicatievormen kans van slagen hebben.

Communicatie met bewoners

Is de koop eenmaal rond en kan het bouwproces beginnen, dan blijft communiceren met de nieuwe bewoners nog steeds belangrijk. Zij willen graag betrokken blijven bij het project en op de hoogte gehouden worden over de status van de bouw, eventuele tegenslagen en onvoorziene wijzigingen in de plannen. Een persoonlijke aanpak is de beste manier voor het slagen van het project.

Communiceren met omwonenden

Een nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsproject betekent voor omwonenden een verandering van en in de buurt. Door letterlijk langs de deuren te gaan, plannen uit te leggen, te vragen naar persoonlijke belangen, problemen op te lossen en afspraken na te komen wordt meer begrip en medewerking gecreëerd. Onrust, onvrede, onzekerheid en wantrouwen kunnen vroegtijdig worden weggenomen en er is minder kans op miscommunicatie.

Duidelijke afspraken tussen ketenpartners

Miscommunicatie tussen de opdrachtgever en de bouwpartners moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Heldere afspraken over werkzaamheden, kosten, mogelijke besparingen en eventuele mogelijkheden om samen te werken scheppen onderling vertrouwen. Frequent overleg voor en tijdens de bouw voorkomt onduidelijkheid en eventuele ad hoc situaties voorkomen of meteen opgelost kunnen worden.

Evaluatie

Evalueer het project met alle betrokken tijdens verschillende fasen, zoals na de koop, tijdens de bouw en direct na oplevering. Vraag de bewoners een half jaar na de intrek van de nieuwe woning nogmaals om hun mening. Door te evalueren ontstaat steeds meer inzicht in het totale proces, het consumentengedrag en trends. Is er sprake van ketensamenwerking, dan raken de ketenpartners steeds beter op elkaar ingespeeld. En dat levert voordeel op bij gelijksoortige, toekomstige projecten.

Eén platform voor alle communicatie

Online communicatie via website, nieuwsbrieven en social media is de beste en snelste manier om met alle betrokkenen te communiceren. Zorg voor één duidelijk platform, waarbij te allen tijde de privacy van bewoners, omwonenden en werknemers gewaarborgd blijft. Onderschat tegelijkertijd de waarde van offline communicatie niet: met name bewoners en omwonenden vinden het ook prettig om ‘papieren’ informatie te ontvangen. Welke communicatiemiddelen er ook gekozen worden, alle communicatie moet qua planning, inhoud, stijl en toon naadloos op elkaar aansluiten.

Ook bouwen aan een succesvol project?

Van der Beek tekst & communicatie draagt graag een steentje bij aan het slagen van uw nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsproject. Van het opstellen, uitvoeren en monitoren van een goede communicatiestrategie tot de begeleiding van een huisstijltraject, marketingcampagne of de (eind)redactie van uw magazine.