Berichten

Foto Jaarverslag 2017 2018

Het jaarverslag: strakke deadline voor woningcorporaties

Nog een week, dan moeten woningcorporaties hun jaarverslag aangeleverd hebben bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het realiseren van het jaarverslag is elk jaar weer een hele opgave, en bovendien zeer tijdrovend. Volgend jaar moeten de gegevens zelfs al voor 1 mei ingeleverd zijn. Hoe haal je zo’n strakke deadline?

Ten eerste: begin zo vroeg mogelijk. Het liefst al in het verslagjaar zelf. Bepaalde teksten kun je alvast schrijven, omdat de inhoud al vaststaat. De uiteenzetting van de strategische kaders bijvoorbeeld. Of omschrijvingen van lopende projecten. Ten tweede: verzamel collega’s om je heen die jou van de juiste input kunnen voorzien. En externen die, samen met jou, van die input tot het gewenste eindproduct komen.

Strakke richtlijnen

Van der Beek tekst & communicatie heeft meerdere jaren ervaring in het opstellen van jaarverslagen. We helpen je dan ook graag bij de totstandkoming van jouw jaarverslag.  Zeker voor woningcorporaties loont dit. Zij moeten binnen een strak tijdskader en volgens strikte richtlijnen hun jaarstukken opleveren. Op basis van deze gegevens geeft de Aw een onafhankelijk oordeel over het functioneren van alle woningcorporaties. Zo kijkt de Aw of woningcorporaties voldoen aan de regels rond staatssteun, leningen, verkopen van woningen en leefbaarheid.

Tijdrovende klus

Het boven tafel krijgen van alle gewenste en verplichte informatie is een behoorlijke klus. Denk alleen al aan de planning, de organisatie en het verzamelen van gegevens en fotomateriaal. Maar ook aan de tekstredactie en de vormgeving. Hoe fijn is het dan om een partij te hebben die van alle gegevens een lopend verhaal maakt? Dat ook nog eens te begrijpen is voor alle stakeholders?

Wat doen wij voor je jaarverslag?

Het succes van een jaarverslag valt of staat met goede onderlinge samenwerking. In goed overleg en afgestemd op uw wensen kunnen wij onderstaande werkzaamheden uit handen nemen:

  • Opstellen en monitoren van de planning.
  • Afnemen, uitwerken en afstemmen van de interviews.
  • Verzamelen van gegevens en beeldmateriaal.
  • Schrijven en redigeren van de teksten.
  • Begeleiden van de vormgeving en/of drukwerk.

Exacte verslaglegging

Samen zorgen we ervoor dat jouw jaarverslag exact weergeeft welke ontwikkelingen  er intern en extern zijn geweest. Welke uitdagingen er zijn. Wat de corporatie op verschillende terreinen heeft gerealiseerd. En een vooruitblik: wat zijn de verwachtingen voor de toekomst en hoe ga je als organisatie die toekomst in. Dit alles doen we helder, accuraat en binnen de deadline!

Meer weten of nu al beginnen met het jaarverslag van 2017?

Bel 06 – 305 418 07 of stuur ons een e-mail.

Een jaarverslag bekijken?

https://www.havensteder.nl/uiCustom/medialibrary/images/Over_Havensteder/jaarverslag_2015_def.pdf

Helemaal klaar met het jaarverslag?

Helemaal klaar met het jaarverslag?

Het is elk jaar weer een hele opgave: het jaarverslag. De planning, de organisatie, het verzamelen van gegevens en fotomateriaal, de tekstredactie en de vormgeving. Bovendien is het zeer tijdrovend. En wanneer het document eindelijk bij de drukker ligt en/of online staat, rijst de vraag: kan dit niet anders?

Lees meer

Tijd voor het jaarverslag van 2015?!

Een visitekaartje voor bedrijven en organisaties. Zo wordt het jaarverslag door veel aandeelhouders en banken gezien. In een jaarverslag staan namelijk alle ‘ins en outs’ over het voorgaande jaar van het betreffende bedrijf, zowel financieel als inhoudelijk. Belangrijk dus dat het verslag goed en het liefst op gestructureerde, efficiënte wijze tot stand komt. En bovendien nog op tijd klaar is!

Lees meer