Tijd voor het jaarverslag van 2015?!

Een visitekaartje voor bedrijven en organisaties. Zo wordt het jaarverslag door veel aandeelhouders en banken gezien. In een jaarverslag staan namelijk alle ‘ins en outs’ over het voorgaande jaar van het betreffende bedrijf, zowel financieel als inhoudelijk. Belangrijk dus dat het verslag goed en het liefst op gestructureerde, efficiënte wijze tot stand komt. En bovendien nog op tijd klaar is!

Tijdrovende klus

Het maken van een jaarverslag is voor veel ondernemingen een tijdrovende klus die ‘erbij’ gedaan moet worden. Ondanks de ervaring van voorgaande jaren legt het schrijven ervan een extra druk op de communicatieafdeling. Het is elk jaar weer een uitdaging om alles op tijd af te krijgen.

Transparantie en participatie

Stakeholders verwachten tegenwoordig steeds meer van een organisatie op het gebied van transparantie en participatie. Het jaarverslag is hiervoor het middel bij uitstek om hier inhoudelijk invulling aan te geven en wordt daardoor een steeds belangrijker onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie van een organisatie.

Toegankelijk en leesbaar

Bij het maken draait het niet alleen meer om de vraag of alles erin staat wat erin moet staan. Bijna net zo belangrijk is de vraag hoe het jaarverslag voor de verschillende stakeholders zo toegankelijk mogelijk gemaakt kan worden én leesbaar.

Belangrijke informatiebron voor functioneren

Ook woningcorporaties moeten jaarlijks verslag uitbrengen. De gegevens van de jaarrekening en het jaarverslag worden door de Autoriteit Woningcorporaties gebruikt om een oordeel te geven over het functioneren van alle woningcorporaties. Daarbij wordt elk jaar getoetst of de woningcorporaties voldoen aan de regels rond subsidies, leningen, verkopen van woningen en leefbaarheid.

Druk door tijd en ontwikkelingen

Bij veel woningcorporaties staat de organisatie al onder druk door diverse ontwikkelingen. Zoals de invoering van de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015, de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg,  en het toenemende aantal statushouders dat gehuisvest moet worden.

Vraag naar andere communicatie-uitingen

Wat transparantie en participatie betreft: sinds de invoering van de Woningwet is het zelfs vastgelegd dat huurders(organisaties) op tactisch niveau mogen meedenken. Dit, plus nog veel meer veranderingen, maken dat de communicatie-uitingen langs een (deels) nieuwe meetlat gelegd moeten worden.

Ook een goed jaarverslag dat op gestructureerde en efficiënte wijze tot stand is gekomen?

Van der Beek tekst & communicatie helpt graag bij de totstandkoming van uw jaarverslag. Van het opstellen en monitoren van een gestructureerd plan van aanpak tot en met het schrijven/redigeren van de concrete teksten.